Lazák Martin

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Home > Biografický slovník

Ing. Martin Lazák

Specialista v oboru informatiky památkové péče, autor databázových systémů evidence kulturních památek chráněných podle Památkového zákona.

Bibliografie

LAZÁK, Martin: K automatizované pasportizaci památkového fondu v souvislosti s přípravou Památkového katalogu, in: Zprávy památkové péče, roč. 74, 2014, č. 6, s. 482-489.