Ladislav Bartoš

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Biografický slovník památkové péče

Stavebně-historické průzkumy a OPD v NPÚ, ÚOP v hl. m. Praze.

Obsah

Publikace

Spoluautorství

Josef Hájek a kol.: Cihly v historické architektuře Prahy. O výrobě a využití zdicích cihel. Seznam pražských cihelen, NPÚ-ÚOP v Praze, Praha 2017, 240 s. (A4) + DVD-ROM, ISBN 978-80-87220-16-0

Odkazy

Internet

Pragdetail - Detaily staré Prahy (typy architektonických článků formou ilustrovaného katalogu)

academia.edu

Rozhovory

2015-05-25 | Ing. arch. Ladislav Bartoš: V Praze máme stovky sakrálních staveb (scena.cz). Rozhovor k absolvovanému vzdělání, o názorech na hodnoty památek a přístupy k jejich opravám.