Kulturní dům v Mladé Boleslavi – zpráva k památkové ochraně staveb z druhé poloviny 20. století (článek)

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Odborný článek

KOUKALOVÁ, Šárka: Kulturní dům v Mladé Boleslavi – zpráva k památkové ochraně staveb z druhé poloviny 20. století, in: Zprávy památkové péče, 77, 2017, č. 4, s. 462-465.

PK

Průzkum a dokumentace památky probíhaly v návaznosti na Projekt Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR.