Krypta

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Slovník > Stavba a její části

[Rozpracované heslo! Díky za pochopení.]

Stavební součást zejména kostelů, situovaná pod úrovní terénu. Krypty mohly mít různou funkci, ale především se jednalo o prostory k uložení ostatků významnějších osob, patronů kostela apod.

Obsah

Historie

Ve středověku měly krypty velký význam jako místa uložení a také uctívání ostatků světců. (Stará Boleslav, kostel sv. Václava)

Tyto krypty byly obvykle přístupné věřícím, kteří zpravidla obcházeli významný hrob, umístěný tak, aby průchod kolem něj byl možný. Hrob měl často formu vyvýšené tumby.

Typologie

Obecně se vžilo označování krypta i pro hrobky dalších významných osob, zejména patronů a podporovatelů kostelů.

Vstup do krypt-hrobek je obvykle umožňen otvorem v podlaze kostela, často krytým rozměrnou deskou vytesanou z pevného či drahocenného kamene (např. mramor v našich podmínkách poměrně vzácný), mnohdy s vyrytým či jinak reliéfně provedeným nápisem, erbovním znamením, vyobrazením postavy pohřbené osoby apod., svědčícím o pochované osobě (či osobách). Desky byly zhotovovány i z kovu (většinou bronz, později ojediněle i litina).

Takové hrobky byly většinou vykopány do podloží a obezděné, nahoře klenuté, nebo překryté kamennou deskou. Deska mohla tvořit strop hrobky, častěji však kryla schodiště a chodbičku vedoucí do hrobky.

Jako krypty byly po zřízení vstupu užívány i středověké kostnice, karnery, které většinou původně neměly vstup.

Krypty mohly mít i velký konstrukční význam, a to zvláště v případech, kdy kostel byl situován ve svažitém terénu a krypta tvořila podklad rovné podlahy kostelního prostoru. (Kostel sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí.)

Celý kostelní prostor mohl být rovněž nad kryptou vyvýšen nad okolní terén, přičemž krypta byla mírně zahloubená pod úroveň terénu. (Gotický kostel sv. Kříže ve Vratislavi - PL, novogotická schwarzenberská hrobka v Domaníně u Třeboně)

Příklady

Středověk

  • Břevnov, Praha 6, kostel sv. Markéty. Předrománská krypta pod barokním chrámem.
  • Stará Boleslav, kostel sv. Václava
  • Praha, Hrad, kostel sv. Jiří
  • Poříčí nad Sázavou, kostel sv. Havla
  • Třebíč, kostel sv. Prokopa
  • Kouřim, kostel sv. Štěpána. Krypta pod presbyteriem. Kostnice pod jižní boční kaplí.
  • Brno, kostel sv. Petra

Renesance

  • Kralovice (Plzeň-sever). Gryspekovská hrobka při městském kostele.

Baroko

  • Klatovy, jezuitský kostel. Katakomby.
  • Jablonné v Podještědí, kostel sv. Vavřince.

Památková hlediska

Krypty mohou podle okolností ovlivňovat stabilitu (statiku) staveb.

Vzhledem k zahloubení v terénu jsou v kryptách často specifické klimatické podmínky. Ty byly již v minulosti často úspěšně řešeny promyšlenými větracími a odvodňovacími systémy. (Známé katakomby jezuitského kostela v Klatovech.)