Kroupa Petr

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Home > biografický slovník

(Stránka je ve výstavbě - děkujeme za pochopení!)

PhDr. Petr Kroupa

Phdr. Petr KROUPA

Ředitel Metodického centra moderní architektury v Brně od jeho založení roku 2014. Dne 24.4.2015 jmenován do funkce dočasně pověřeného generálního ředitele Národní knihovny České republiky. Od roku 2017 ředitel odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky.

Obsah

Studia

V letech 1972–1978 vystudoval na brněnské univerzitě obory dějiny umění a etnografii. Tamtéž získal v roce 1984 doktorát. Absolvoval zahraniční uměleckohistorické stáže ve Vicenze (Centro Internazionale di Studi di Archittetura di Andrea Palladio) v roce 1988 a v Poitiers (Université de Poitiers) v roce 1989. V roce 1991 absolvoval muzeologickou stáž v Paříži (Louvre).

Zaměstnání

V letech 1980–1992 byl zaměstnán jako odborný pracovník v Muzeu města Brna (historická architektura), mezi léty 1992–1994 na Magistrátu města Brna (odbor kultury, památková péče), od roku 1994 potom v brněnském památkovém ústavu (stavebněhistorické průzkumy). V lednu 2006 byl jmenován ředitelem územního odborného pracoviště NPÚ v Brně. Od roku 2014 ředitel Metodického centra moderní architektury v Brně.

Dne 24.4.2015 byl jmenován do funkce dočasně pověřeného generálního ředitele Národní knihovny České republiky.[1]

Ve druhé polovině roku 2017 zaujal pozici ředitele odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky.

Činnost v oblasti památkové péče

Je členem ICOMOS (Český národní komitét, expertní člen mezinárodního vědeckého výboru pro teorii a filosofii restaurování Theophilos). V odborné práci se specializuje na historii architektury a dějiny a teorii památkové péče. Publikuje na stránkách domácích i zahraničních odborných periodik především na témata středověké a renesanční architektury, průzkumů staveb, prezentace historické architektury a dějin a teorie památkové péče.

Odborné projekty

Koncepce Biografického slovníku českých památkářů I. (1800-1950) a Terminologického a výkladového slovníku památkové péče, charakterizujícího význam a historii užití jednotlivých termínů v české odborné literatuře od 19. století do současnosti. .

Popularizační činnost

Odborné badatelské zaměření

Dějiny a terorie památkové péče.

Odkazy

Ohlasy v médiích

20150424 | Po Rovenském dočasně povede Národní knihovnu památkář Kroupa (aktualne.cz)

20150403 | Národní knihovna hledá ředitele, čeká ho zakázka za miliardu (ceskenoviny.cz).

Reference

  1. Po Rovenském dočasně povede Národní knihovnu památkář Kroupa (aktualne.cz)

Bibliografie

Články v odborném tisku
Samostatné publikace
Publikace on-line aj.