Krokvice

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

(edituje se)

Princip krokvice (Zdroj: Wikimedia Commons)

Krokvice je jednoduchou měřickou pomůckou pro kontrolu vodorovnosti povrchů zejména v historickém stavitelství, tesařství a zeměměřictví. Technicky vyspělejší provedení s úhlovou stupnicí umožňuje měřit i sklony. Stala se také jedním ze symbolů měřického a stavebního umění a uplatňovala se v ikonografii uměleckých děl – portrétů stavitelů či zednářských rébusů.

Obsah

Měřická pomůcka z oblasti geodézie a stavitelství

Slouží k vyměřování zejména vodorovných ploch a linií, případně také ke stanovení sklonu. Přesné vytvoření vodorovných či správně skloněných součástí stavby je obvykle rozhodující pro její pevnost a stabilitu, ale i pro běžné užívání (vodorovné plochy, svislé zavěšení dveřních křídel apod.).

Krokvice při kontrole vodorovnosti plochy

V principu sestává z trojice latí, tvořících rovnostranný trojúhelník (připomínající vazbu krovu – odtud krokvice), jehož základna sloužila např. k urovnání pokládaných dlaždic podlahy, trámů stropu či cihel ve zdivu. Dosažení vodorovnosti plochy se ověřovalo pomocí olovnice, zavěšené na vrcholu trojúhelníku a směřující k rysce na základně (pokud olovnice nesměřovala na požadované místo, bylo třeba konstrukci vyrovnat). Vhodně se tak využívalo gravitačního působení na závaží olovnice.

Krokvici bylo možné používat i k přenášení vodorovné linie např. obkreslením spodní hrany na líc konstrukce či prostorem pomocí vizírování (průhledu) přes záměrné mušky sledující vodorovný směr spodní hrany. K tomu se mohla krokvice zavěšovat či upevnit ke svislému sloupku, aby ji bylo možné natáčet různými půdorysnými směry.

Ke spodní příčce krokvice bylo možné připojit zakřivenou úhlovou stupnici a s její pomocí pak stanovovat sklon ploch podle polohy olovnice vůči stupnici.

V novější době obstarává prakticky všechny funkce krokvice skladnější a lépe ovladatelná vodováha. Sklony umožňují snadno ověřovat digitální vodováhy. Ověřování výškových úrovní na větší vzdálenosti pak umožňují nivelační přístroje a teodolity.

Zavěšená krokvice použitá k nivelaci v rámci rekonstrukce věže Jakobínka na hradu Rožmberk (Foto Wikimedia Commons, gampe)

Praktické užití zavěšené krokvice bylo demonstrováno při vyměřování (nivelaci) pro výstavbu dřevěného lešení pro opravu gotické věže Jakobínka na hradu Rožmberk nad Vltavou dne 25.10.2015. Fotoalbum na Facebooku.[1]

Symbolický znak

Krokvice mezi dalšími geodetickými měřicími přístroji a symboly vzdělanosti (na jižním střešním štítu zámku Kačina)

Schématický obraz krokvice sloužil ve středověku mj. jako značka kamenických cechů či osobní kamenická či tesařská značka.

Heraldické znamení

Některé heraldické zdroje upozorňují, že znaková figura v základu v podobě "V" obráceného špicí k horní straně erbu je krokví, tedy že symbolizuje vazbu krovu, nikoliv krokvicí – měřickou pomůckou. Krokev je dominantním prvkem znaku města Police nad Metují.

Odkazy

Reference

  1. Na Jakobínce byla provedena experimentální nivelace základů lešení (cit. 201511020735)

Externí odkazy

Wikipedie

Jazykové verze