Krnov – historie, archeologie (kniha)

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Publikace NPÚ

Vyd. NPÚ-ÚOP v Ostravě, Ostrava 2015

Autoři:

408 s. ISBN 978-80-85034-84-4

e-shop https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/publikace/7766-krnov-historie-archeologie

Obsah

Anotace

Publikace Krnov – historie, archeologie se vůbec poprvé komplexně zabývá středověkými a raně novověkými dějinami tohoto města.

Důležitá role ve vyprávění dějin Krnova připadla vedle historického bádání také archeologickým pramenům, které velmi barvitě přibližují život a fungování městského organismu. Archeologické odkryvy přinesly zcela nové poznatky o stavebním vývoji krnovských sakrálních objektů, o městském opevnění, proměnách veřejných prostranství a komunikací, podobě městského domu a jeho zázemí. Autoři publikace interpretují tyto nálezy v širších kulturněhistorických souvislostech a nabízejí čtenáři zajímavý vhled do každodennosti Krnovanů ve středověku a raném novověku.

Součástí publikace je také katalog, ve kterém jsou představeny nejvýznamnější artefakty nalezené při archeologických výzkumech, architektonické články a militaria ze sbírek Muzea v Krnově. Všechny kapitoly jsou bohatě doprovázeny obrazovými přílohami, které propojují výpověď archeologie s ikonografickými prameny, historickými plány a fotografiemi.

Obsah

Kontext

Na vydání publikace navázala v roce 2016 obsáhlá výstava v Krnově, spojená s vycházkami po městě, instalací informačních panelů v několika místech města.

Odkazy

Ohlasy v médiích

20160202 | Vyšla jedinečná kniha o dávné historii Krnova (krnov.cz).

20160701 | Historie i archeologie Krnova v nové knize (polar.cz).