Krakorec

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Slovník

Kamenné krakorce vynášející balkón probíhající před okny na jižní straně Vladislavského sálu na Pražském hradě

Jako krakorec jsou v oblasti znalostí historické architektury obvykle označovány opěry podpírající arkýře či balkóny, obvykle zhotovené z kamene. Obecně se však jako krakorec označují v konstrukcích různé prvky vystupující ze základní hmoty tělesa a umožňující připevnění nějaké další části.

Krakorce v historických zděných stavbách jsou často stupňovitě (přečnělkově) uspořádány z více na sebe kladených prvků tak, že výše položený prvek je vysunut před líc svislého zdiva stavby více. Tím se dosahuje většího rozměru vystupující části stavby (arkýře, balkónu...).

Krakorcování, vykrakorcování. Termíny užívané pro označení jak nosné konstrukce s krakorci, tak pro samotné vystupující části stavby.

Často se můžeme setkat také se synonymickým úžíváním termínu konzola pro tytéž prvky.