Křižovatka (okres Cheb), kostel sv. Kateřiny

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Památky > okres Cheb > Křižovatka

Jednolodní stavba pozdně románského či raně gotického původu (presbyterium a východní část lodi), prodloužená v 19. století na západní straně, na východě doplněná dodatečnou sakristií.

Obsah

Historie

Části stavby pocházejí ze 13. století: Příčně podélné presbyterium a východní část lodi.

1812-1813. Barokně-klasicistní přestavba. Loď na západě prodloužena a doplněna průčelní věží. Nově zaklenuto presbyterium. Snad z té doby je i sakristie.

1868. Obnova zejména v interiéru.

Po roce 1945 neudržovaná stavba postupně pustla, vnitřní vybavení bylo devastováno.

2008. Opuštěný kostel ve špatném stavebním stavu a s poškozenou výzdobou převzala obec, která zahájila opravy.

2014. Nominace na udělení ceny NPÚ za památkovou péči Patrimonium pro futuro. 23.9.2014 byla cena udělena v kategorii Obnova památky, restaurování obci Křižovatka a jejímu starostovi Janu Strachotovi zejména jako ocenění komplexního přístupu k obnově této stavby, tvořící dominantu obce.

Popis

Stavba jednolodní s dlouhou obdélnou lodí a příčně podélným presbyteriem v šíři lodi. K ose západního průčelí je připojena věž čtvercového půdorysu. Přízemí věže je na západní straně přístupné půlkruhově sklenutým portálem s kamenným ostěním a slouží jako předsíň. K východní stěně presbyteria je připojena nižší sakristie.

Presbytář má valenou klenbu s lunetami.

V lodi je rovný strop a v západní části je ke stěnám připojena trojramenná dřevěná kruchta.

V podvěží je rovný strop.

Zařízení

? Odpovídá UPČ ?

IISPP

ÚSKP

Dokumenty MIS

Literatura

Obnova kostela sv. Kateřiny v obci Křižovatka je za Karlovarský kraj nominována na cenu Patrimonium pro futuro. [on-line; ověřeno 11.7.2014]