Jindřich Hlas

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Biografický slovník >

Mgr. Jindřich Hlas. Již jako absolvent bakalářského studijního oboru Středověká archeologie na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě se stal v roce 2003 zaměstnancem Národního památkového ústavu, ÚOP v Ostravě jako archeolog. V roce 2005 dokončil na Slezské univerzitě magisterské studium v oboru Archeologie.

Profesně se věnuje především záchranným archeologickým výzkumům se zaměřením na období pravěku. Od roku 2011 zastával pozici vedoucího oddělení archeologických výzkumů a od roku 2012 byl zároveň pověřen vedením odboru archeologie.

Do funkce vedoucího odboru archeologie NPÚ, ÚOP v Ostravě byl oficiálně jmenován na začátku roku 2017.

Zdroj: https://www.npu.cz/cs/uop-ostrava/o-nas/Organizacni-struktura (20180109)