Jan Žižka

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Biografický slovník >

Jan Žižka přednáší o hospodářských dvorech (2011)

Ing. Jan Žižka (*1954) je předním znalcem historických stavebních konstrukcí. Jako odborný pracovník státní památkové péče působí dlouhodobě ve středních Čechách.

Speciálním tématem jeho výzkumné práce jsou barokní zemědělské hospodářské dvory, které v důsledku historického vývoje patří k nejohroženějším druhům stavebních památek.

Obsah

Odborné zaměření a činnost

V letech 1973-1978 vystudoval Stavební fakultu ČVUT, kde jeho počínající zájem o historické stavby zásadním způsobem ovlivnila paní doc. Ing. arch. Milada Radová. CSc. Po krátkém působení v projekci SÚRPMO nastoupil v roce 1980 do Střediska státní památkové péče a ochrany přírody, a jeho nástupcům, až po dnešní Územní odborné pracoviště středních Čech NPÚ, zůstal věrný dodnes. V letech 1985–1987 absolvoval postgraduální studium na Fakultě architektury ČVUT.

Již léta se pracovně zaměřuje na agendu péče o nemovité kulturní památky a plošně chráněná území, provádí odborný dohled na opravách a operativní průzkumy. Plošným průzkumem hospodářských dvorů se podílel i na výzkumných úkolech NPÚ. Podobu dvorů i výsledky operativních průzkumů nebo zkušenosti z oprav památek přiblížil v řadě odborných statí, a to zejména v periodikách, vydávaných středočeským pracovištěm NPÚ.

Od roku 1993 mu byly svěřovány vedoucí funkce, ve kterých se vedle svých povinností snažil předávat své zkušenosti mladším kolegům.

Od 1.1.2017 zastává funkci ředitele Územního odborného pracoviště NPÚ ve středních Čechách. (Dosud Vojtěch Láska.)

Přednášková činnost

20160922 | Zaniklá sláva cisterciáckého kláštera v Klášterní Skalici (npu.cz; verif. 20170223). Přednáška v rámci přednáškového cyklu Významné stavby doby lucemburské ve středních Čechách pořádaného k 700. výročí narození císaře Karla IV. (*1316) připomněla zaniklý cisterciácký klášter slavnostně založený v roce 1357 za účasti císaře Karla IV. a nádheru jeho konventního kostela a budov konventu. (Viz též Lucemburský rok 2016.)

20170427 | Hospodářské dvory v krajině. Přednáška z cyklu Historická krajina středních Čech v rámci tématu Krajina. Kulturní i přírodní dědictví. Web NPÚ. FB.

Odborná ocenění

20170518 | Publikace Hospodářské dvory bývalých panství v Čechách Jana Žižky byla oceněna v soutěži Gloria musaealis (npu.cz).

Bibliografie

Bibliografie dějin českých zemí

Pravidelně publikuje ve sborníku a časopisu Památky středních Čech.

Jan Žižka: JUDr. et PhDr. Pavel Kroupa důchodcem?, in: Památky středních Čech, 30, 2016, 1, s. 72.

Jan Žižka: Hospodářské dvory bývalých panství v Čechách, 2016. E-shop NPÚ. 2., rozšířené vydání, 2018.

Odkazy

Medailonek na webu NPÚ. (verif. 20170108-0900)