Ivan Češka

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Biografický slovník >

Ivan Češka. Po dokončení studia elektrotechniky a automatizace působil ve školství, nicméně nadále se věnoval svému dlouholetému koníčku: historii a pomocným vědám historickým.

Od počátku roku 1995 pracoval jako správce (kastelán) soukromých památkových objektů - zámku v Novém Městě nad Metují a hradu Frymburk u Nového Hrádku.

Po absolvování nástavbového oborového studia památkové péče současně působil také jako jmenovaný konzervátor státní památkové péče pro správní obvod Nového Města nad Metují. Od roku 1996, jako zakládající člen, zastával po zvolení též 12 roků funkci předsedy Společnosti pro záchranu Babiččina údolí.

Od 1.4.2008 je jmenován správcem památkových objektů - kastelánem státního zámku Ratibořice a zříceniny hradu Vizmburk.

V rámci NPÚ dále pracuje v různých komisích a od roku 2012 je členem předsednictva profesního sdružení pracovníků památkové péče „Památky 2000“. Od 16.12.2013 je též zvoleným předsedou správní rady obecně prospěšné společnosti „Centrum rozvoje Česká Skalice“.

Zdroj: https://www.npu.cz/cs/ups-sychrov/o-nas/Organizacni-struktura (20180114)

Odkazy

20180520 | Kryštof Havlice: ROZHOVOR | S kastelánem ratibořického zámku Ivanem Češkou (propamatky.info).