Interpretace fotografie z hlediska obsažených obrazových informací (publikace isbn 978-80-7480-076-4)

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

NPÚ > Publikace NPÚ > Edice Odborné a metodické publikace | Procházení: 87 < | > 89

Interpretace fotografie z hlediska obsažených obrazových informací (obálka)

Interpretace fotografie z hlediska obsažených obrazových informací. Metodika maximalizace reálného využití informací poskytovaných historickým fotografickým materiálem, 2017. Filip WITTLICH a kol. Odborné a metodické publikace, sv. 88, NPÚ, Praha 2017, 96 s. ISBN 978-80-7480-076-4.

PDF/MISe-shop NPÚPDF/NPÚNUŠL/PDFCarmen

Texty: Filip WITTLICH, Pavel SCHEUFLER, Alena ČERNÁ, Valburga VAVŘINOVÁ, Petr KLIMENT, Jan HOZÁK, Hana KOPPOVÁ, Lenka SCHEUFLEROVÁ

(Úplný podnázev: Metodika maximalizace reálného využití informací poskytovaných historickým fotografickým materiálem jako solitérní památkou v kontextu používaných databázových systémů evidence pro prohloubení určení a poznání zobrazeného v každodenní praxi při identifikaci osob, míst, ateliérů apod.)

Metodika vzniká v rámci projektu Historický fotografický materiál – identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí. Kód: DF13P01OVV007. VAVAI. Info na webu NPÚ (20170716).

Obsah

Odkazy

Související stránky

Fotografie v památkové péči

Související publikace

Jednotná popisná a obrazová dokumentace historického fotografického materiálu (metodika)

Zprávy památkové péče, 76, 2016, 1, s. 3n. In medias res: historická fotografie a film v památkové péči

Poznámky

Poznámka ke kontextu publikace

20170716: Na zadní straně obálky metodiky č. 88, Interpretace fotografie z hlediska obsažených obrazových informací jsou s odkazem na přípravy v rámci výzkumného projektu Historický fotografický materiál – identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových institucí uvedeny ještě další tituly, v současné době nejspíše dokončované:

  • Techniky historického fotografického materiálu a jejich určení
  • Jednotná popisná a fotografická dokumentace historického fotografického materiálu v kontextu používaných elektronických evidenčních systémů v příspěvkových organizacích MK ČR s cílem sjednocení definic a pojmosloví v oblasti historického fotografického materiálu v používaných evidenčních systémech a ulehčení uživatelského vyhledávání v nich
  • Aplikace a prezentace historického fotografického materiálu v expozicích a instalacích paměťových institucí
  • Preventivní péče, uložení, instalace a ochrana historického fotografického materiálu v různých typech paměťových institucí