Ilona Vojancová

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Biografický slovník >

PhDr. Ilona Vojancová. V letech 1975–1980 studovala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně obor etnografie a historie.

1.9.1980 začala pracovat v Krajském středisku státní památkové péče a ochrany přírody v Pardubicích (dnes Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově), celý svůj profesní život spojila se Souborem lidových staveb Vysočina. Kromě práce etnografky je od roku 1997 pověřena vedením tohoto muzea v přírodě.

Ve své odborné práci se zaměřuje na problematiku úlohy a poslání muzeí v přírodě jako paměťových institucí a jejich využití v prezentaci lidové kultury; dále svůj odborný zájem zaměřuje na historii a proměny výročních a rodinných obřadů, na vývoj lidových řemesel, zabývá se pověrečnými představami, slovesným folklorem a lidovou stravou.

Je autorkou koncepčních záměrů, návrhů expozic i řady výstav realizovaných v Souboru lidových staveb Vysočina.

Spolupracuje s dalšími odbornými institucemi na řešení výzkumných úkolů týkajících se tradiční lidové kultury (především s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici).

Zpracovala nominační návrh pro zápis Vesnických masopustních obchůzek a masek z Hlinecka do Reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva.

Je místopředsedkyní Národní rady pro tradiční lidovou kulturu Ministerstva kultury a členkou odborných komisí pracujících v oblasti lidové kultury.

Zdroj: https://www.npu.cz/cs/ups-sychrov/o-nas/Organizacni-struktura (20180114)