Fotografie v památkové péči

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Slovník >

Na stránce se pracuje.

Fotografie je předmětem zájmu památkové péče především ve dvou hlavních směrech.

1. Jako historický sbírkový a dokumentační materiál, který je evidován, dokumentován a restaurován v rámci péče o sbírkové, knihovní, archivní aj. fondy.

2. Jako velmi efektivní a nezastupitelná součást metod dokumentace památek. Fotografické snímky jsou důležitou součástí dokumentace v rámci odborné evidence památek, kdy dokládají stav památky v momentu pořízení snímku. Proto jsou snímky také zásadním dokumentem o postupných proměnách památek, dokladem jejich možných poškození, v některých případech také podkladem pro rozhodování o rekonstrukci někdejšího stavu, porušeného pozdějšími necitlivými zásahy apod. Jsou také oporou evidence a argumentace v rámci průzkumných prací nejrůznějšího druhu (statické, restaurátorské, stavebně-historické a četné další druhy průzkumů). Samozřejmě jsou též oporou vzdělávání, osvěty i vědeckého zkoumání. Přitom jsou vždy fotografie kombinovány v potřebném či dosažitelném rozsahu s dalšími typy dokumentace (měřická, 3D scanování, mikroskopie...).

Obsah

Odkazy

Metodické publikace

Fotografie v památkové praxi

Ladislav BEZDĚK, Martin FROUZ: Fotografická dokumentace...

Správa sbírek historické fotodokumentace

Jednotná popisná a obrazová dokumentace historického fotografického materiálu

Interpretace fotografie z hlediska obsažených obrazových informací