Eva Zápalková

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Biografický slovník >

Mgr. Eva Zápalková, vedoucí odboru péče o památkový fond v NPÚ-ÚOP středních Čech v Praze. *1972, do funkce vedoucí odboru péče o památkový fond jmenována Generální ředitelkou NPÚ s účinností od 1.1.2017.

Pochází ze severního Valašska, z obce Horní Bečva.

V letech 1987-1991 navštěvovala Střední umělecko-průmyslovou školu v Brně, obor Užitá malba, v ateliéru akad.mal. Jiřího Coufala a akad.mal. Alexandra Ulmy a v technologické dílně Pavla Adamce. Aktivně výtvarně činná mezi lety 1991-2004 a to v rámci komerčních grafických studií a také volné tvorby. V letech 1994-2000 studovala na katedře Teorie a dějin umění Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a byla mimo jiné posluchačkou přednášek a seminářů Prof. Lubomíra Konečného, Doc. Dobroslava Líbala, Prof. Mojmíra Horyny, Prof. Jana Royta nebo ing. Petra Macka, jež ji vedly k osobnímu zaměření na ikonologii, stavebně-historický průzkum a památkovou péči. Vysokoškolské studium proto absolvovala diplomovou prací na téma Exteriérové křížové cesty při poutních místech ve Východních Čechách v kontextu času a místa, v níž byly tyto tři pohledy na umělecká díla, uměleckořemeslná díla a architekturu sloučeny a byl tak zároveň předurčen trvalý zájem o péči o historické artefakty v kontextu jejich prostředí.

V prosinci roku 2000 nastoupila do Památkového ústavu středních Čech v Praze, do oddělení garantů území, kde s výjimkou šestileté mateřské a rodičovské dovolené působila do konce roku 2016. V rámci agendy působila například na Kolínsku, Berounsku, Hořovicku, Dobříšsku či Příbramsku, nyní v rámci agendy v širším záběru mapuje činnost rodu Sweerts-Sporck a barona Leitenbergera v Lysé nad Labem.

V dlouhodobé perspektivě zpracovává problematiku exteriérových křížových cest ve Středočeském kraji. Při komunikaci s okolím včetně konfliktních situací a pro vytváření strategických plánů čerpá i ze zkušenosti intenzivní praxe Tai chi cchuan v letech 2000-2006.

Zdroj: https://www.npu.cz/cs/uop-stredni-cechy/o-nas/medailonek-vedouci-odboru-pece-o-pamatkovy-fond (20180109)