Doplnění poznatků o stavebním vývoji věžového paláce hradu Týřova (článek)

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Odborný článek

Vladislav RAZÍM: Doplnění poznatků o stavebním vývoji věžového paláce hradu Týřova, in: Průzkumy památek, roč. 24, 2017, č. 1, s. 160-166.

Klíčová slova: Týřov, hrad, zřícenina, donjon, zdivo, stavebně-historický průzkum

Detailní průzkum části zříceniny hradu osvětlil detaily výstavby.