Donjon

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Home > Terminologický slovník

Přimda, románský donjon

Obytná a obranná věž hradu, typická pro francouzskou středověkou architekturu. Užívala se ovšem i v dalších evropských zemích.

Oproti u nás běžnější dominantní hradní věži, obvykle označované jako hláska či bergfrit, jsou donjony většinou mohutnější, protože v horních podlažích obsahují reprezentační a obytné místnosti. Samozřejmě jsou vybaveny i obrannými prvky, střílnami, ochozy s cimbuřím apod.

Na našem území je nejstarším doloženým donjonem věž hradu Přimda z 20. let 12. století.

Do románského období připadá též hlavní věž na Landštejně, obsahující i kapli. Za pozdně románskou či raně gotickou je považována i mohutná stavba věžového paláce na Rabí (podle posledních výzkumů řazená až do první poloviny 14. století). Raně gotického původu je velký věžový palác na Týřově.

Pozdně románského až raně gotického stáří je mohutná Hlízová věž na Zvíkově, vrcholně gotického pak hlavní věž Karlštejna (kde ovšem znaky donjonu nese i Mariánská věž).

Skromnější variantu donjonu představovala ústřední budova věžového paláce Kozího Hrádku.

Odkazy

Literatura

Externí odkazy