Diskuse s uživatelem:Leto

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Návody

Průvodce Wikipedií.

Nápověda:Jak editovat stránku

Také se může hodit - hlavně na Wikipedii: Visual Editor - Uživatelská příručka. Zde snad bude rovněž zprovozněn.

Pojmenování stránek

Kdo je kdo - jména osob

Návrh:

Příjmení_Jméno

Toto pořadí umožní automatické zařazení na správné místo v kategoriích apod.

Příklad: Frühaufová Jaroslava

Památka

Hledají se vzory.

Stavba

Názory?

Základní řešení by mělo směřovat k jednoznačné identifikaci. K tomu jsou velkou pomocí "historické" obce či "lokality". Tedy např. nikoliv aktuální příslušné obce apod., jejichž hranice se mění, nic se k nim nedá najít v literatuře. Nelze ovšem vyloučit jejich uvedení v "infoboxu", spolu s řadou dalších údajů.

Základní uspořádání - návrh podle praktických zkušeností:

Kotěhůlky (okres Tenaten), kostel Všech svatých. Zřejmě je toto řešení lepší, než na Wikipedii převládající "Kostel Všech svatých (Kotěhůlky)". Ale samozřejmě je třeba, aby to odpovídalo již zavedeným systémům. Na druhé straně to musí být maximálně "prvoplánové". Za sebe bych kvůli délce adres apod. vždy dával přednost zkratkám okresů. Na wiki bude seznam zkratek, takže nejasnost nehrozí).

Idreg. Lze jej - či něco jiného(?) - použít k propojování informací k jedné "věci"?

2015-07-18 | Je to zřejmě důležité, aby existovalo nějaké pravidlo, pokud možno i s příklady, a současně, aby se složité případy operativně vytvářely při vytváření stránky. Případně by se mohly při zjištění složité stránky vytvářet "preventivně". Příkladem může být složitý komplex klášterů v Českém Krumlově, kdy se nyní intenzivně probírá objev stropních trámů v ambitu kláštera klatisek. Bylo by možné nějak třeba do názvů stránek nebo do stanoveného místa v textu (šablonou?) vkládat nějaký jednoznačný identifikátor? Těch je tolik, a přitom s tak různými vlastnostmi... Ale třeba by se mohlo podařit na něčem domluvit. Díky za případné návrhy.

Publikace, odkazy

Ukazuje se z různých důvodů, že může mít smysl vytvářet stránky pro jednotlivé publikace vydávané NPÚ. Asi se tak nebude dít systematicky, ale spíše v případech, kdy bude k dispozici něco z obsahu, nějaké související informace (když se např. zprovozní informační stránka publikace) či se objeví recenze, na kterou bude vhodné odkázat.

Prozatím v kategorii "Publikace NPÚ".

Kategorie - vytváření, zařazování položek, podkategorie

Nápověda:Kategorie.

Šablony

Budou potřebné šablony označující např. rozpracovaný - nedokončený článek.

Biografický slovník památkářů

Šablona:Biografický slovník

Památka

Šablona:Památka

Fotografie

Slovník bez fotografií je nemyslitelný.

Bude úložištěm fotografií MIS?

Je potřebné nějaké snadné "embedovaní" fotek z MIS.

Totéž platí pro fotky z jiných "služeb" - Panoramio, Rajče, Europeana, Wikipedie, Flickr...

Autorská práva, dodržování licencí

Tomu je třeba věnovat příslušnou pozornost. Přednostně by měl každý použít vlastní snímky, anebo snímky jiného původu, ale vždy tak, aby neporušil příslušnou licenci (typicky licenci Creative Commons).

Patrně bude třeba přesně ověřit, jaká bude situace při používání zaměstnaneckých snímků, souborů z MIS apod.

K tomu budou doplněny jednoduše kopírovatelné texty, do kterých se jen vloží příslušné odkazy na zdroj, autora apod.