Daniel Šnejd

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Biografický slovník

Ing. Daniel Šnejd působí v NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích od roku 1999 a pracoval mimo jiné jako vedoucí oddělení památek s mezinárodním statusem, zabývajícího se zejména monitoringem Českého Krumlova a Holašovic, dvou jihočeských památek zapsaných do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Posléze zastával funkci vedoucího oddělení výzkumů, průzkumů a dokumentace, vytvářejícího stavebněhistorické průzkumy analyzující stavební vývoj a proměny funkcí nemovitých kulturních památek na jihu Čech a sloužící jako odborné podklady pro jejich ochranu. Mimo to se aktivně zapojil do několika vědeckovýzkumných projektů a publikoval odborné studie o jihočeském památkovém fondu v tematickém rozsahu od šlechtických sídel až po venkovskou architekturu. (Web NPÚ)

Dne 1.6.2015 byl pověřen funkcí ředitele NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích v souvislosti s tím, že dosavadní ředitel Vlastislav Ouroda byl jmenován do funkce náměstka ministra kultury.