Dům U Voříkovských a jeho otevřené dveře (článek)

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Odborný článek.

Jana TICHÁ: Dům U Voříkovských a jeho otevřené dveře, in: Zprávy památkové péče, 77, 2017, 3, s. 338-339.

Článek ve stručnosti seznamuje se starší i nedávnou historií domu a upozorňuje především na právě ukončenou rekonstrukci dosud zanedbané památky, která je nyní připravena k využití pro potřeby odborných pracovišť generálního ředitelství NPÚ (archeologie, SHP a další složky), jakož i pro veřejnost, které tu bude zpřístupněna studovna ústřední knihovny NPÚ (dosud v Ledebourském paláci na Malé Straně v Praze) a bude jí k dispozici i přednáškový sál (zde budou konány přednášky pro veřejnost, ale budou probíhat i kurzy postgraduálního vzdělávání atd.).

V závěru stati je také přislíbeno vydání podrobnější publikace o historii a obnově domu.