Bosa

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Slovník
> Architektura > Architektonické články
> Řemesla > Kamenictví

Vystupující neopracované nebo hrubě opracované čelo kamenného kvádru ve zdivu.

1. Hrubé nebo neopracované čelo kvádru ve zdivu.

2. Vystupující blok kamene v rámci architektonického členění, určený k následnému kamenosochařskému zpracování (tento postup a záměr lze zpravidla doložit jen tam, kde k následnému dokončení prvku nedošlo).

Historický výskyt

Antické stavitelství. Tzv. štaufská architektura (V ČR např. Černá věž hradu v Chebu, bosované nárožní kvádry bergfritu hradu v Lokti nebo bosované kvádrové líce zdiva Hlízové věže hradu Zvíkov).

Kontext

Bosované zdivo. Bosáž.

Hlízové zdivo (termín užíván spíše ve starších odborných publikacích v desetiletích kolem roku 1900).

Synonyma

Hlíza.