Ankona

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Slovník

Termín ankona je v české uměleckohistorické literatuře užíván spíše vzácně. Obecně je chápán jako synonymum pro konzolu.

Původ: Termín byl převzat z latiny, původně z řeckého ankōn, ἀγκών = koleno, záhyb, zákrut.

Ve formě ancon či ancone je ovšem velmi častý v anglosaské literatuře, takže je vhodné jej znát.[1]

Ancona se v angličtině vyskytuje též jako výraz pro oltářní nástavec, retábl.

Známé přístavní město Ancona v Itálii bylo založeno Řeky kolem roku 350 př. n. l.

POZN.: Zdá se, že se původně nejedná o konzolu ze zcela obecného hlediska, ale o konzolu volutovou, se zákrutem či záhybem. (Bude ještě třeba ověřovat.)

Odkazy

Reference

  1. http://www.thefreedictionary.com/ancones