Alexandr Zaspal

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Biografický slovník >

Ing. Alexandr Zaspal. V roce 1985 absolvoval studium na Vysoké škole Báňské – Technické univerzitě Ostrava, obor ekonomie a řízení hornictví.

V letech 1985–1986 pracoval jako ekonom v SHD na závodě DVIL v Komořanech. Od roku 1987 byl odborným asistentem na VŠB, Hornicko-geologické fakultě na katedře geologie, mineralogie a ložiskové geologie. V letech 1990–2006 byl OSVČ.

Od 1.1.2007 byl jmenován na základě výběrového řízení vedoucím správy památkového objektu Dolu Michal v Ostravě. Je soudním znalce znalcem v oboru ekonomika – ceny a odhady minerálů, hornin a hornických artefaktů.

Zdroj: https://www.npu.cz/cs/ups-kromeriz/o-nas/Organizacni-struktura (20180116)