Alena Černá

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Biografický slovník >

Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Jana E. Purkyně v Brně, obor věda o výtvarném umění (1981). Od r. 1981 zaměstnána v Národním památkovém ústavu, územní odborné pracoviště v Plzni, resp. v Krajském středisku státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni. Funkci vedoucí odboru evidence, dokumentace a informačních systémů na uvedeném pracovišti zastává od r. 2000. Věnuje se výzkumům, průzkumům, dokumentaci a evidenci movitých památek, zejména mobiliárních fondů ve správě Národního památkového ústavu. V minulosti se zabývala rovněž restaurováním památek, např. relikviáře sv. Maura v Bečově nad Teplou. V oboru svého odborného zájmu publikuje.

Zdroj: https://www.npu.cz/cs/uop-plzen/o-nas/Organizacni-struktura (20180109)