Šablona:Biografický slovník

Z Wiki projekty NPÚ
Přejít na: navigace, hledání

Home > Šablony | Biografický slovník

PŘÍJMENÍ, Jméno

Základní charakteristika poslední zámé pozice, nebo nejvýznamnější zastávané (případně s časovým údajem od, od-do).

Obsah

Studia

Zejména VŠ, od do, u koho, postgraduály, doktoráty...

Zaměstnání

Od kdy v památkové péči, v jakých pracovních pozicích...

Činnost v oblasti památkové péče

Vědecká činnost, výzkumy, organizační aktivity.

Odborná činnost mimo NPÚ. Spolky, vědecké instituce, mezinárodní organizace.

Podíl na projektech vědy a výzkumu.[1]

Odborné projekty

Optimálně výčet projektů vědy a výzkumu, organizace konferencí, edice sborníků apod. Od-do.

Popularizační činnost

Přednášky, rozhlas, TV...

Odborné badatelské zaměření

Hlavní odborné zájmy, expertízy.

Odkazy

Ohlasy v médiích

RRRR-MM-DD | Ohlas s odkazem

Reference

  1. Odkazy na zdroje buďto v textu, nebo v referencích.

Bibliografie

Články v odborném tisku

1. PŘÍJMENÍ, Jméno: Název stati, in: Periodikum (sborník), roč. č, RRRR, Vydavatel, Místo vydání, s. 00-01. ISBN/ISSN.

Samostatné publikace

1. PŘÍJMENÍ, Jméno: Název, Vydavatel, Místo vydání, RRRR, ISBN.

Publikace on-line aj.

Blogy, wiki, weby... (u publikací on-line samozřejmě také adresu odkazu)